“Không ai muốn kỷ luật, bỏ tù đồng chí, đồng đội” “Chúng tôi phát hiện trường hợp mổ 3 mắt cho một người” “Quy định ‘giờ giới nghiêm’ là tự chặt cánh tay du lịch" Là những phát ngôn ấn tượng trong tuần qua.

VIDEO LIÊN QUAN