Nếu tình trạng ô nhiễm không khí không được cải thiện, Thủ tướng Prayuth có thể ban hành lệnh cấm lái xe một mình, cấm sử dụng xe động cơ diesel, huy động quân đội giám sát hoạt động sản xuất của các nhà máy

VIDEO LIÊN QUAN