Tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) có những bác sỹ rất đặc biệt đang hàng ngày chăm sóc, chữa trị cho nhiều cá thể tê tê bị thương để sớm hoàn trả chúng về với môi trường tự nhiên.

VIDEO LIÊN QUAN