COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh sự đồng lòng, chung tay của nhân dân cả nước thì sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn bè quốc tế, các quốc gia khác trên thế giới cũng rất quan trọng để nước ta có thể nhanh chóng chiến thắng đại dịch. Cùng gặp gỡ với những người bạn Bỉ luôn quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam với kỳ vọng Việt Nam sẽ nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, tiếp tục hội nhập phát triển và nâng cao vị thế quốc tế.

VIDEO LIÊN QUAN