Mô hình hoạt động của hàng loạt các công ty như Thái Tuấn, Greenland, Smartland… đều có điểm chung là dẫn tới một công ty mẹ là công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp quốc tế (BNI Group) với người đứng đầu là ông Vũ Đức Tĩnh.

VIDEO LIÊN QUAN