Hơn 20 năm qua, sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, đề án giãn dân phố cổ ở thủ đô Hà Nội vẫn chỉ là một đề án trên giấy. Trong khi có những hộ gia đình kiên quyết không rời phố cổ do sinh kế thì cũng có nhiều người muốn rời đi càng nhanh càng tốt do điều kiện sống đã quá xuống cấp.

VIDEO LIÊN QUAN