'Nguồn lây bệnh', 'ngôi sao mạng xã hội' hay 'những cư dân mới trong thành phố', trong khi mọi hoạt động của con người đều bị xáo trộn và phải biến đổi để thích nghi với COVID-19, các loài động vật cũng đã trải nghiệm một khoảng thời gian đầy lạ lùng, dơi, hổ, chó, mèo,.. tất cả đều lần lượt được điều tra về khả năng trở thành nguồn lây và trung gian truyền nhiễm bệnh.

VIDEO LIÊN QUAN