Dọc bờ biển Nam Trung bộ, cây tra hay được gọi là cây bàng biển được trồng khá phổ biến. Lá bàng xanh quanh năm, chịu được gió mặn, nắng nóng và đặc biệt có thể chắn được sóng lớn trong mùa mưa. Từ sáng kiến của một người nặng lòng với môi trường, những chiếc đĩa làm từ lá bàng biển đã được ra đời.

VIDEO LIÊN QUAN