Trong hai ngày 9 và 10/1, tại Đại học Văn hóa Hà Nội, thương hiệu sách cũ Hà Nội tiếp tục tổ chức Chợ phiên sách cũ lần thứ hai, đây được coi là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa tổ chức đầu năm 2016 tại Hà Nội.

VIDEO LIÊN QUAN