NHNN sẽ bỏ quy định giới hạn giao dịch ví điện tử của khách hàng cá nhân 20 triệu/ngày ra khỏi dự thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

VIDEO LIÊN QUAN