Đến nay Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, và mỗi kỳ Đại hội đều gắn với sự trưởng thành của Đảng cũng như những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử dân tộc. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong suốt 12 nhiệm kỳ qua.

VIDEO LIÊN QUAN