Do ảnh hưởng của hạn mặn, không thể sống được nhờ nghề nông, nông dân đã phải rời làng đi kiếm kế sinh nhai, nhiều xóm làng tại ĐBSCL đang rơi vào tình cảnh bị bỏ hoang.

VIDEO LIÊN QUAN