Năm học 2021-2022, học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước không thể đến trường học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc dạy và học tại nhiều địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình ấy, nhiều chương trình thiết thực hướng tới các em đã được ra đời để giúp các em có thể tiếp cận việc học tập.

VIDEO LIÊN QUAN