Nhiều tỉnh thành phía Nam đang trong đợt tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định thắt dây an toàn trên ô tô tuy nhiên tình hình vi phạm vẫn rất phổ biến.

VIDEO LIÊN QUAN