Gần 3.000 ý kiến phản ánh từ người bệnh trong tháng 3, phần lớn không hài lòng khâu làm thủ tục đăng ký khám và thời gian chờ xét nghiệm, siêu âm.

VIDEO LIÊN QUAN