Trong sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã báo cáo Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp.

VIDEO LIÊN QUAN