Các trường tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều tìm nhiều cách để xoay xở, cố gắng duy trì những bữa ăn trưa cho các em. Nguyên nhân là do ở đây, những bữa ăn trưa không chỉ là những bữa ăn mà còn là cách để mọi đứa trẻ đều đến trường.

VIDEO LIÊN QUAN