Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra tới hơn 6000 vụ tai nạn và hơn 40% trong số này có liên quan tới thanh thiếu niên. Mặc dù an toàn giao thông đang được phổ biến trong trường học nhưng những vụ TNGT liên quan đến học sinh vẫn tiếp tục diễn ra

VIDEO LIÊN QUAN