Ma túy - cái chết trắng - từ hàng chục năm nay chúng ta đã biết. Thế nhưng không phải em học sinh nào cũng rõ, nhất là các em đang độ tuổi mới lớn, nhận thức chưa đầy đủ và dễ bị lôi kéo.

VIDEO LIÊN QUAN