Các bạn nghĩ sao về những nhà vệ sinh hiện đại mới được khai trương ở TP. HCM? Hay là những công viên khang trang được cải tạo từ bãi rác? Đây chính là thành quả từ chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư vào dịch vụ công.