Chỉ được tập huấn vỏn vẹn vài ngày, chương trình học mới năm học 2020-2021 đang thực sự là một thách thức đối với nhiều giáo viên. Nhiều giáo viên chưa sẵn sàng cho chương trình giáo dục mới

VIDEO LIÊN QUAN