Những thông tin sai lệch về việc biên giới Mỹ đang rộng mở đã khiến nhiều người di cư đổ xô đến biên giới Mehico-Mỹ, từ đó tìm đường tới với giấc mơ Mỹ. Việc này khiến tình hình di cư vốn đã khó giải quyết càng trở nên quá tải. Số lượng các gia đình di cư trái phép bị lực lượng biên giới Mỹ bắt giữ trong tháng 2, đã tăng gần gấp 3 so với một tháng trước đó, lên khoảng 19.000 người

VIDEO LIÊN QUAN