Rất nhiều di sản đang "kêu cứu" và thậm chí là không thể phục hồi sau danh nghĩa "trùng tu". Có nhiều thứ có thể mua được bằng tiền nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả.

VIDEO LIÊN QUAN