Việc thu phí bản quyền âm nhạc qua TV đã được thực hiện ở một số khách sạn tại TP.HCM nhiều năm trước. Nhưng sau thông tin tiếp tục thu phí, nhiều chủ khách sạn đã có phản ứng không đồng tình

VIDEO LIÊN QUAN