Nguyên nhân tình trạng xây dựng không phép ngày càng diễn biến phức tạp, tràn lan phần lớn đến từ việc thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, cán bộ tắc trách trong công việc quản lý, xử lý. Nhiều đơn vị xử lý chậm, dẫn đến các tổn thất lớn.

VIDEO LIÊN QUAN