Lấn chiếm lòng sông là thực trạng nhức nhối và không dễ giải quyết ở các địa phương. Nguyên nhân là do lợi ích kinh tế trước mắt, chưa kể trong một thời gian dài đóng đáy được xem là nghề phải đấu thầu và đóng thuế.

VIDEO LIÊN QUAN