Hiện nay, công tác di dời 38 hộ dân với 153 nhân khẩu ra khỏi chung cư đã được quận 1 hoàn tất. Lãnh đạo quận 1 kiến nghị tiếp tục được sử dụng quỹ nhà tạm cư 174 căn để bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Các hộ dân của chung cư này hiện đang được bố trí tạm cư rải rác tại một số chung cư trên địa bàn quận 1, quận 4. Theo những người dân ở đây, tất cả các hộ dân đã đồng thuận việc sớm tháo dỡ để xây mới. Tuy nhiên, điều họ băn khoăn là thời gian xây dựng như thế nào và bao lâu thì họ được quay trở về.

VIDEO LIÊN QUAN