Tại Nhật Bản, tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yo-shi-hi-de đã tiếp tục tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh thành khác. Trước đó, nước này đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản.

VIDEO LIÊN QUAN