Nhật Bản có thể sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên cấp phép cho phương tiện giao thông biết bay hoạt động rộng rãi.

VIDEO LIÊN QUAN