Đây là kết quả của một cuộc điều tra đối với doanh nghiệp được tiến hành đồng thời tại cả hai nước Nhật Bản, Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019. Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực về triển vọng kinh tế 2020.

VIDEO LIÊN QUAN