Nhật Bản dự kiến tăng gấp đôi gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp để đối phó với dịch covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN