Sau cải tổ nội các vào 10/8, chính phủ mới của Nhật Bản đã đưa ra những ưu tiên chính sách cần thực hiện để đối phó với tình trạng lạm phát, giảm thiểu tác động của giá cả tăng cao cũng như vấn đề nợ công tăng cao kỷ lục.

VIDEO LIÊN QUAN