Đây là một tín hiệu tích cực cho xuất khẩu thủy sản của nước ta trong bối cảnh các các thị trường xuất khẩu khác gặp khó khăn. Xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản vẫn tăng trưởng ổn định. Việc ngày càng thâm nhập sâu vào thị trường khó tính như vậy đã khẳng định được chất lượng, an toàn của thủy sản Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN