Đất đai là một tư liệu sản xuất đặc biệt và một yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực này, nhà nước đã xây dựng và ban hành các quy hoạch sử dụng đất để phân bố và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng theo các mục tiêu khác nhau. Nhưng công tác xây dựng và triển khai thời gian qua đã tồn tại không ít những hạn chế và yếu kém. Gần đây nhất, những cơn sốt đất trong những tháng đầu năm được xem là một hệ quả tất yếu của việc thiếu minh bạch và lợi dụng thông tin quy hoạch để tạo ra những cơn sốt đất ảo.

VIDEO LIÊN QUAN