Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã luôn trông đợi và đặt niềm tin vào các đại biểu dự đại hội sẽ làm tròn trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó trước khi cầm lá phiếu quyết định bầu chọn nhân sự cấp chiến lược của Đảng trong nhiệm kỳ mới

VIDEO LIÊN QUAN