Tôm hùm chết được tiêu thụ mạnh là điều bình thường, cũng giống như các loại thủy sản khác. Tuy nhiên, điều quan tâm chính nằm ở chỗ: những con tôm hùm này được bảo quản như thế nào? Từ lúc đưa ra khỏi vùng nuôi đến khi bán cho thực khách có bị quá lâu hay không?

VIDEO LIÊN QUAN