Việt Nam sắp có thêm 2000 máy thở được sản xuất riêng để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là tấm lòng của ông Trần Ngọc Phúc nhà phát minh người Việt tại Nhật Bản và một số nhà tài trợ trong bối cảnh Việt Nam đang cần thêm số lượng lớn các máy thở để đối phó với dịch COVID-19 . "Đại dịch đang lan tràn khắp thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Tôi không thể nào bàng quan ngồi nhìn đại dịch tới được"