Nước Anh ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán. Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về nắng nóng. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Thay đổi nhận thức và hành vi từ những việc nhỏ nhất của mỗi người sẽ góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống trên trái đất của chúng ta.

VIDEO LIÊN QUAN