Nguy cơ mất trắng tiền đầu tư đã hiện hữu vào Tập đoàn tự xưng ERG đã hiện hữu. Với những cam kết khó tin như huy động vốn với lãi suất 180%/năm, trả lãi theo ngày, hình thức hoạt động của Tập đoàn tự xưng ERG thực chất là mô hình vay của người sau trả cho người trước.

VIDEO LIÊN QUAN