Sell in May and go away - Có vẻ lịch sử thoát hàng vào tháng 5, thời điểm rơi vào khoảng trống tin tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, chưa chắc đã lặp lại vào năm nay 2 phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài, thanh khoản riêng sàn thành phố đều ở mức trên 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4.

VIDEO LIÊN QUAN