TP. Hồ Chí Minh đã trải qua 1 tháng triển khai các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Tuy nhiên, theo UBND TP. Hồ Chí Minh thì thành phố cần tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 dự kiến là thêm 2 tuần nữa. Những kết quả bước đầu là gì? Và vì sao thành phố cần tiếp tục giãn cách xã hội?

VIDEO LIÊN QUAN