Chờ đợi để truyền hóa chất, để xạ trị, để làm các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và phải bỏ tiền túi để mua kim truyền là những gì đang diễn ra tại 'xóm trọ ung thư' cạnh Bệnh viện K Tân Triều. Điều này không chỉ xảy ra với bệnh nhân ung thư mà với hầu hết các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập từ nhiều tháng nay.

VIDEO LIÊN QUAN