Thêm một lần nữa, Rafael Benitez lại không thể giữ được vị trí HLV trưởng một cách lâu dài. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng HLV người Tây Ban Nha đã không thực sự khắc phục được những vấn đề lớn của Real Madrid trong thời gian ông còn đương nhiệm.

VIDEO LIÊN QUAN