"Chưa có bằng chứng nào về tác dụng của cà phê trong việc thụt tháo làm sạch đại tràng. Đặc biệt, biện pháp này chống chỉ định với các bệnh nhân ung thư hay đang có nghi ngờ ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc tự thụt tháo tại nhà cũng mang lại nhiều nguy cơ.

VIDEO LIÊN QUAN