Bệnh viện là nơi chữa bệnh nhưng cũng là nơi bệnh tật dễ lây lan nhất. Trường hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là một minh chứng rõ nét nhất. Đây là thành trì vững chãi nhất của Việt Nam trong đại dịch mà cuối cùng cũng đã bị COVID-19 tấn công. Cùng tìm hiểu những rủi ro, nguy cơ lây nhiễm đối với đội ngũ nhân viên y tế trong đại dịch.

VIDEO LIÊN QUAN