Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, từ quý IV/2019, khi nhận thấy thị trường bất động sản khan hàng, nhiều chủ đầu tư bắt đầu điều chỉnh tăng giá.

VIDEO LIÊN QUAN