Công bố của công ty nghiên cứu thị trường của Nielsen cho thấy người Việt không còn tiết kiệm nhất thế giới, tỉ lệ người dân dành tiền tiết kiệm từ 79% xuống còn 63% so với năm ngoái

VIDEO LIÊN QUAN