Từ lâu, người Việt đã có cách nghĩ, kiểu làm mở cửa, giao thương với thế giới. Bước chân người Việt trên đường giao thương đã ghi dấu với phẩm chất cần cù, sáng tạo, dám đón nhận thời cơ, biết tạo dựng cơ hội. Ở đâu, làm gì, người Việt vẫn đồng nhất một tinh thần: vươn lên, ý chí không dừng bước.

VIDEO LIÊN QUAN