Năm 2016, có khoảng 6,5 triệu lượt du khách trong nước đi du lịch nước ngoài (tăng khoảng 15% so với năm 2015) và chi tiêu đến 7-8 tỷ USD, con số do Hiệp hội Du lịch Việt Nam ghi nhận từ các cơ quan quản lý du lịch nước ngoài.