Sinh ra và lớn lên ở làng gốm Phù Lãng, Bắc Ninh, anh Nguyễn Minh Ngọc đã chứng kiến đủ thăng trầm của nghề. Đã có thời điểm, sản phẩm gốm không đáp ứng được thị trường, phải sản xuất cầm chừng, nhiều hộ gia đình phải bỏ nghề. Không chấp nhận để cho làng nghề bị mai một, anh đã mày mò nghiên cứu và gìn giữ những kinh nghiệm làm gốm.

VIDEO LIÊN QUAN